1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych przez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Anna Trznadel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą INSTYTUT ROYAL INFINITY ANNA TRZNADEL, NIP 8671939010, REGON 240908831.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy kupna-sprzedaży.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje poprzez gromadzenie plików “cookies”. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 6. Informacje wprowadzone do formularza, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, email, telefon, są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu osobie, która je tam umieściła przysługuje możliwość wglądu. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. Serwis wysyła materiały reklamowo – promocyjne Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi w sposób wyraźny link zawierający akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w Serwisie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty Serwisu.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość ani stopień ochrony prywatności. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. Użytkownik decydujący się na wejście na takie strony, czyni to na własną odpowiedzialność.
 12. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności pozostajemy do dyspozycji.